Termografering

  Vi är en certifierad termograför som utför mark- & flygburna inspektioner med värmekameror. Vi arbetar operativt med valet av utrustning med hänsyn till objektets förutsättningar som ingår i termograferingen.
  Några av dessa komplement till värmekameran är fuktmätare, varmtråds- & vinghjulsanemometer, flödesmätare & rökgas.

  Vad ingår då som typiska objekt för oss att termografera?
 • Elektriska anläggningar i form av ställverk och ledningar med tillhörande komponenter
 • Klimatskärm (ytterväggar) och takkonstruktioner för byggnader
 • Invändiga byggnadsdelar så som bärande- och mellanväggar & golv
 • Uppvärmnings- & ventilationssystem
 • Solceller
 • Spårväxlare för järnvägar
 • För att utreda och karaktärisera grundproblemet tillämpar vi som regel ett anpassat tillvägagångssätt beroende på er problemformulering.

  För att inspektera svåråtkomliga tak eller delar av en konstruktion som annars skulle vara tidskrävande eller farliga att ta sig till så använder vi oss av en multikopter bestyckad med värmekamera eller RGB-sensor.
  Detta ger oss ett stort övertag i tillgänglighet och gör oss samtidigt väldigt flexibla, då en flygning kan ge oumbärlig information samtidigt som en flygning går mycket snabbare än traditionella inspektionsmetoder.

  Läs mer om det flygburen termografering här samt nedanstående produktblad för termografering och praktisk tillämpning av flygburen termografering.


En inspektion med värmekamera kan identifiera: (Bygg)

 • Bristfällig isolering och termiska bryggor
 • Fukt- & vattenskador
 • Luftläckage & otätheter i tak / fasad / konstruktionsdetaljer
 • Konstruktionsfel
 • Driftförhållanden uppvärmningssystem & tappvarmvatten

En inspektion med värmekamera kan identifiera: (Anläggning)

 • Elektriska felbelastningar i elanläggningar
 • Fjärrvärmeledningar
 • Driftförhållanden spårväxlare

Frågor gällande Termograferingar?
fråga oss här!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Du kan räkna med:

 • Systematiskt arbetssätt
 • Projektanpassade lösningar
 • Tydliga resultat
 • Snabb rapportering
 • Fasta priser från 2200:- (SEK)

Kontakta mig för beställningar, frågor eller referensobjekt rörande termografering!

VICTOR PETERSON
070 398 48 43
vp@diagona.se
FLIR1185
Radiator problem
termo 4
FLIR1977