Täthetsprovning

  Som inspektörer utför vi lufttäthetsprovtagningar av byggnader i enligt med Bygga L och standarden SS-EN ISO 9972_2015.
  Som lufttäthetsansvariga ser vi en tydligt fördel för respektive projekt, att i tidigt skede av byggprocessen närvara. Detta för att öka medvetenheten om lufttätheten på byggarbetsplatsen och säkerställa att rätt kvalitet uppnås.

  Vi hjälper entreprenörer / byggherrar att ställa rätt krav på funktionen som avser byggnadsskalets lufttäthet och tekniska utformning. Samt hur lufttätheten ska följas upp under projekterings- och byggskedet.

  Via rådgivning & konsultation samt med upprättande av beredskapslistor för kritiska arbetsmoment som berör byggnadens lufttäthet. Formar vi en lufttäthetsplan som verkar i enlighet med produktionstidplanen men med mer fokus på lufttätningsarbeten.

  Med en bred arsenal av verktyg och utrustning kan vi hjälpa dig att identifiera energiboven och/eller kontrollera om lufttäthetskraven är uppfyllda. Resultatet från täthetsprovtagningen rapporterar vi på plats för att kunna gå igenom eventuella frågor och synpunkter utan fördröjning!

  Nedan återfinns produktblad för täthetsprovning av byggnader.

God lufttäthet medför exempelvis:

 • Minskad energianvändning
 • Minskad risk för fuktskador
 • Minskad risk att föroreningar sprids till inomhusmiljön
 • Bättre termisk komfort (stabil värmefördelning)
 • Ökad brandsäkerhet
 • Minskad ljudspridning

Vad får du ut av en lufttäthetsprovning?

 • Storhet på flöden som är att betrakta som förluster/läckage, vilka påverkar innemiljön och energianvändningen
 • Läckageplatsernas position utsatt på ritning
 • Underlag för risk av kondens/fuktskador i byggnadsdelar
 • En åtgärdsplan upprättad efter projektets förutsättningar, vilka exempelvis kan vara kostnadsbesparande & tekniskt optimerande åtgärder
 • Utökad kontroll av byggnadens lufttäthetsegenskaper i alla byggnadsskeden (projektering-, produktion- & förvaltningsskeden.

Du kan räkna med:

 • Projektanpassade lösningar
 • Tydliga resultat
 • Snabb rapportering
 • Fasta priser från 5000:- (SEK)

Kontakta mig för beställningar eller frågor rörande täthetsprovning!

VICTOR PETERSON
070 398 48 43
vp@diagona.se
20170621_110346
FLIR1692
1111
png fil