Projektstöd

  Om du som kund är i ett projekterings-, produktions- eller förvaltningsskede inom bygg- & fastighetssektorn och efterfrågar en förbättrad styrning och anpassning av projektet, så har du hittat rätt.

  Förändringar i vår omgivning är vanligt förekommande, inte mist på byggarbetsplatser och i fastigheter. Vår uppgift är att dokumentera & anpassa lösningar för att bemöta dessa förändringar på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt utifrån våra affärsområden.

  Vi fokuserar på förändringar som vi ogynnsamma förhållanden får konsekvenser med avseende på den upplevda kvalitén av inomhusmiljön i byggnader. De parametrar vi analyserar är oftast riktade på fukt, temperatur, lufttäthet, ventilationsflöden och aktivitetstyper inom byggnaden/fastigheten. Vi har verktyg som effektiviserar er planering & hantering av bygg- & fastighetsprojekt.

  Som regel när vi genererar underlag för dokumentation i form av bygghandlingar eller tekniska lösningar, så använder vi oss av markburen laserskanning. Där vi systematiskt avsöker miljön genom att bearbeta visuell- och radiometrisk data som avspeglar verkligheten. Fördelen med att använda en laserskanner är att resultatet genererar hög precision, tillförlitlighet och effektivitet. Vi åskådliggör bygghandlingarna som en CAD-ritning, BIM-modell eller punktmoln.

  För att övervaka parametrar så som exempelvis fukt, temperatur & tryck tillämpar vi fjärravläsning & dataloggning. Där vi applicerar lämplig sensor/givare för respektive mätpunkt, det vill säga i vilken miljö denna har för avsikt att vara placerad i. Genererad data kan periodiseras över tid och larma när börvärden överskrids.


Kontakta oss för:

 • Upprättande av bygghandlingar och tekniska lösningar
 • Lokalanpassning av befintliga fastigheter
 • Kontinuerlig statuskontroll avseende fukt, temperatur & tryck i byggprojekt / fastigheter
 • Utvärdering och analys av befintlig underhållsplan av fastighet
 • Teknisk simulering av energi- & fuktbelastningar i byggprojektet / fastigheten

 • Skicka ett meddelande.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

Du kan räkna med:

 • Projektanpassade lösningar
 • Tydliga resultat
 • Snabb rapportering
 • Effektiv hantering & planering av byggprojektet

Kontakta mig för beställningar eller frågor!

VICTOR PETERSON
070 398 48 43
vp@diagona.se