Överlåtelsebesiktning Hus

  En husaffär är ofta stor och komplex. Ett fel som upptäcks efter att affären avslutats kan få stora konsekvenser oavsett om du är köpare eller säljare. En väl utförd överlåtelsebesiktning genererar goda förutsättningar för en trygg bostadsaffär med mindre komplikationer.

Vad är då en överlåtelsebesiktning:
  Överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av en byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen är till för att hjälpa uppdragsgivaren att bedöma fastighetens skick vid ett köp eller en försäljning.

Vilka ansvar belastar respektive part och hur underlättar Diagona ert ställningstagande för detta:
  Som säljare har du en upplysningsplikt gentemot köpare, avseende fastighetens rådande skick. Med rådande skick menas sådan information, du som säljare känner till eller borde ha känt till som har betydelse vid en potentiell försäljning. Som säljare kan du befrias från detta ansvar genom att just anlita en erfaren och kunnig besiktningsman som utreder fastighetens karaktäristiska egenskaper och eventuella brister. Dolda fel kan då inte åberopas, när rådande skick redan har definierats.

  Som köpare har du en undersökningsplikt av fastigheten som har för avsikt att förvärvas. I praktiken innebär det att du som köpare har ansvar över alla fel som kunde ha upptäckts vid en noggrann undersökning. Har du inte fullgjort din undersökningsplikt kan du heller inte åberopa dolt fel efteråt. Anlitar du en erfaren och kunnig besiktningsman redovisar denne vad du skall tänka på och vilka risker som kan finnas eller uppstå.


  Varje fastighet har sina egna karaktäristiska egenskaper där potentiella brister även ingår. Genom vår kompetens inom frågor som berör byggteknik, byggfysik och sakfrågor inom fukt, energi & miljö. Blir vi en vass aktör som genom effektiva och strategiska metoder löser uppgiften.

  För att bemöta varje fastighet utifrån respektive frågeställning tillämpar vi olika nivåer av besiktningens omfattning, benämnt som en Särskild Kontroll.

  Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur en överlåtelsebesiktning går till och vilken typ av besiktning som lämpar sig bäst efter er frågeställning.
  Vi utför överlåtelsebesiktningar i hela Stockholms län med omnejd till Mälardalen.

Fördelar med besiktningsutlåtanden från Diagona

 • Kostnadseffektiva metodval för att lösa uppgifterna, vilket påverkar slutpriset mot kund
 • Ökad trygghet då vi anpassar besiktningens omfattning efter aktuell fastighet
 • Grundläggande och informativ rapportstruktur för kommande beslutsunderlag
 • Till besiktningsutlåtandet ingår fotodokumentation och mätprotokoll.
 • Flygburen inspektion av byggnadens tak, fasad och utvändiga konstruktionsdelar så som detaljer kring luckor, fönster och genomföringar.

Frågor gällande överlåtelsebesiktningar?
fråga oss här!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Du kan räkna med:

 • Systematiskt arbetssätt
 • Projektanpassade lösningar
 • Tydliga resultat
 • Snabb rapportering
 • Fasta priser från 4500:- (SEK)

Vi är certifierade överlåtelsebesiktningsmän enligt RISE (f.d SP Sitac).

VI ÄR anslutna till SBR och ingår i deras expertgrupp för överlåtelsebesiktningar.

Kontakta mig för beställningar eller frågor rörande överlåtelsebesiktningar!

VICTOR PETERSON
070 398 48 43
vp@diagona.se