Inomhusmiljö-utredning

Sund inomhusmiljö är nödvändig för hälsan

Studier visar att vi befinner oss 85-90 % av vår tid inomhus – i hemmet, på jobbet och i skolan. Samtidigt uppger miljöhälsorapporter från myndigheter att vi människor lider av ohälsa på grund av dålig inomhusmiljö. Vilken i sin tur leder till samhällsstrukturella kostnader i form av produktionsbortfall (sjukskrivning) & sanering av byggnader.

Vår strategi för inomhusmiljöutredningar

Våra konsulter är vana att kommunicera risker och hantera oro, samt deltar ofta i informationsmöten gällande konsekvenser och brister inom bygg-, anläggning- & fastighetssektorn.

Vi följer SWESIAQ-modellen i samband med inomhusmiljöutredningar och sätter individen/erna i fokus.

Diagona AB erbjuder flertalet typer av mätningar som berör den upplevda luftkvalitén. Vilka typer av mätningar vi erbjuder återfinns HÄR

Inomhusmiljöutredning i 7 steg

Till höger (från PC enhet) alternativt nedåt i flödes (från mobil enhet) återges den process som följer i samband med inomhusmiljöutredningar. Kontakta oss gärna i god tid för att forma uppdraget.

Bristfällig inomhusmiljö?

Anpassad utredning med vägledning!

Kontakta oss direkt så kartlägger vi skadeomfattningen, definierar skadeorsaken samt föreslår åtgärdsförslag.

Processen för utredningar

 • Förberedelser:
  – Ta del av tidigare utförda utredningar & övrig byggnadsinformation.
  – Upprätta enkäter för sammanställning av PMV-resultat.
 • Fältmässigt utförande:
  – Okulär kartläggning/ inventering av byggnaden.
 • Beslut om fortsatt inriktning av uppdraget
  – Vilken metod skall tillämpas för att lösa ett eventuellt problem.
 • Mätning & provtagning på plats:
  – Genomföra olika typer av mätningar som berör den upplevda luftkvalitén. Vilka mätningar som Diagona AB kan erbjuda återfinns HÄR.
 • Diagnostisering:
  – Sammanställning utifrån den okulära kartläggningen med ingående riskanalyser samt beräkning & tolkning utifrån utförda mätningar & laboratorieanalyser.
 • Åtgärder & ansvarsbedömning:
  – Upprättande av åtgärdsförslag som bör vidtas för att åtgärda inomhusmiljöproblemet, samt vem som bär ansvaret för att åtgärden skall utföras.
 • Rapportskrivning:
  – Innehållet kan variera beroende på omfattning av inomhusmiljö-utredningen.

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se