Projektering

matning-byggledning

Fuktsäkerhetsprojektering

Vi upprättar fuktsäkerhetsbeskrivningar, rimlighetsanalyser och beräkningar utifrån projektens förutsättningar. Underlaget anpassar vi på ett sådant sätt att denna är tillämpbar för produktionen med kritiska arbetsmoment, tidpunkter för golvläggning, temperaturens inverkan etc.

Vi har kunskap om lagar, & bestämmelser inom fuktsäkerhet. Samt om fukt i material & konstruktioner, konsekvenser av fukt, fuktsäkerhetsprojektering och fuktsäkerhetsåtgärder i byggprocessen med ingående hjälpmedel. Se även våra övriga tjänsteområden inom fuktsäkerhet och skadeutredningar.

Nyckelord: Bygga F, Fuktsäkerhetsansvarig projektering, Fuktsakkunnig, Fuktsimuleringar, Fuktberäkningar

Praktiskt tillämpning till produktionen

 

Stor vikt för styrande dokument i projekteringsskeden läggs på att dessa skall kunna kommuniceras och tolkas på ett enkelt sätt för produktionen.

Vi kan även utföra validerande och uppföljande mätningar / provningar.

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se