Produktion

matning-radgivning

Fukt- & miljösamordning

“Rätt arbete utfört vid rätt tidpunkt”

Vi upprättar beredskapslistor, arbetsplaner & checklistor för byggnadsproduktionen som berör fuktsäkerhet och därav miljö. Vi följer Bygga-F metoden och har även utformat egna mallar, för att dokumentationen skall vara enkel & tydliga att följa upp emot.

Vi stöttar produktionens fuktsäkerhetsansvarige / BAS U.

Låt oss komma in tidigt i ert byggprojekt för att samordna dessa delar som har väsentlig inverkan på produktionstidplanen och därmed övriga byggnadsdiscipliner, så som brand, el, ljud, golv, måleri.

Nyckelord: Fuktsäkerhetsansvarig produktion, uttorkningsberäkning, fuktsamordning, fuktsäkerhetsplanering.

Mätningar

Vi utför fuktmätningar i alla typer av byggnadsmaterial så som nyproducerad betong, flytspackel, organiskt material så som trä & isolering.

Vi analyserar klimatanläggningar för upprätthållande av målstyrande RF i luften för att hantera byggfukten. Vår styrka vilar på vår kunskap inom avfuktningssystem samt den oberoende ställning vi har till valet av detta.

Genom fuktgivare kopplade till GSM (globalt system för mobil kommunikation) eller interna lagringsminnen. Dokumenterar vi fukt- & temperaturnivåer som vi strategiskt placerar ut med avseende på byggnadsskede, ingående byggnadsmaterial & årstider.

Nyckelord: Fuktmätning, Relativ fuktighet, Fuktkvot, Fjärravläsning, kritiskt gränsvärde.

Produktions-inriktat med aktivitetsplaner

Effektiv planering för konsulten & entreprenören

Som ett standardförfarande låter vi framtaga olika typer av aktivitetsplaner, utför simuleringar & beräkningar så er produktionstidplan valideras ur fuktsynpunkt.

Fukt & energi

Täthetens inverkan på fukthalter

Genom vårt andra affärsområde “energi”, ser vi det tydliga sambandet mellan Fukt & Energi i projektering-, produktion- & förvaltningsskeden.

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se