Förvaltning

Fukt- & Inomhusmiljöutredningar

Fuktskadeutredningar tillämpas i samband med att en fuktrelaterad avvikelse har observerats. Denna avvikelse kan framträda okulärt som en visuell skada i form av mikrobiell påväxt. Eller som en dold avvikelse för inomhusmiljön i form av avvikande lukter.

Huruvida denna avvikelse förekommer, verkar vi som inspektörer med syfte till att fastställa:

  • Skadeorsaken
  • Skadeomfattningen
  • Lämplig åtgärd

För att kunna definiera & kartlägga ovanstående, anpassar vi våra metodval efter skadans karaktäristiska art med ingående parametrar så som byggnadstyp, ingående material, symptom på skadan.

Nyckelord: fuktskada, mögel, rötskada, dålig inomhusmiljö, missfärgningar, åtgärdsplan, skadeomfattning, villabyggnad, lägenhet, förskolor, kontor, flerbostadshus

Material- & luftanalyser

Material- & luftanalyser kan ingå som en del i metodvalet inom en fukt- och/eller inomhusmiljöutredning. Vi analyserar luftkvalitén som auktoriserade provtagare och tar material- & luftprover, vilka redogörs nedan:

  • Asbestprover.
  • VOC, MVOC, PAH
  • Storsvamps-, rötsvamp- & mögelanalyser med DNA-teknik

HÄR kan du/ni ta del av de provtagningar vi utför och kan analysera, (tillsammans med det laboratorium vi samarbetar med.)

Nyckelord: Skadeanalys, åldersbestämning, hussvamp, fukt, röta, mögel, bakterier, inomhusmiljöutredning, dålig inomhusmiljö

Fuktstatusinventering

Vår fuktstatusinventering tillämpas inom ROT-entreprenader samt för befintliga fastighetsbestånd. Där ingående fuktstatus har för avsikt att inventeras i samband med att en åtgärd planeras att genomföras.

Tillfällen då denna inventering kommer tillhands är om arbetsutföranden eller en ny teknisk lösning, kräver en fördjupad fuktanalys med ingående byggnadssätt & materialval.

Men även som en tilläggstjänst för vår Överlåtelsebesiktning enligt Jordabalken. Det kan till exempel handla om att inventera en “Riskkonstruktion”.

Nyckelord: riskkonstruktioner, kritiskt fukttillstånd, relativ fuktighet, fuktkvot, vattenläckage, dolda fel

Bristfällig inomhusmiljö?

Anpassad utredning med vägledning!

Kontakta oss direkt så kartlägger vi skadeomfattningen, definierar skadeorsaken samt föreslår åtgärdsförslag.

Förebyggande inventeringar

Med avseende på inomhusmiljön

Genom våra riskanalyser och åtgärdsförslag som styrs efter den initiala inventering, kan vi begränsa eller eliminera risk eller uppkomst till ett inomhusmiljöproblem.

Utredning & besiktning

Allt inom samma bolag

Vi har den kunskap och verktyg för att utföra besiktningar men även fördjupade utredningar ur konstruktion- & miljösynpunkt.

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se