Projektering

Energiprogram

I huvudsak utformar vi lufttäthetsprogram vilket behandlar ingående parametrar som berör objektets lufttäthet och därmed energiförbrukning.

Vi hjälper att bestämma lufttäthetskravet med projekterade handlingar och upprättar beskrivningar & ritningar för produktionen. Vi kan även validera lufttäthetslösningen genom att utföra täthetsprovtagningar.

Genom vårt partnernätverk kan vi även åta oss uppdrag som:

  • Energibalansberäkningar
  • Energikartläggningar
  • Energiprojektering

Nyckelord: lufttäthetskrav, Bygga L, lufttäthetsplan, energiprojektering, materialval, driftkostnader, energiberäkning, energisimulering.

Hur skall krav & ambitioner uppnås?

Vi ger vägledning för detta.

Vi kan lufttäthet från projekterings- till förvaltningsskedet och hjälper er att nå era krav & ambitioner om en energieffektiv byggnad!

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se