Förvaltning

Läckagesökning

Vi kartlägger luftläckage kritiska för den upplevda komforten inom byggnaden, men även energiförbrukningen.

Genom att vintertid tillämpa termografering, då vi med hjälp av en värmekamera lokaliserar temperaturdifferenser. Så kan vi med snabba medel delge en rapport som belyser faktorer som påverkar inomhusmiljön.

Vi tillämpar även andra instrument för läckagesökning av luft, vilka är:

  • Varmtrådsanemometer
  • Vinghjulsanemometer
  • Temperaturgivare
  • Tryckmätare

Med värmekameran kan vi även utföra läckagesökningar för vattenburna system samt påvisa fukt- & vattenskador i byggnadskonstruktioner.

Nyckelord: Certifierad termograför, beröringsfri inspektionsmetod, kostnadseffektiv, åtgärdsplan, driftkostnader, energiförluster, U-värden

Energi inventering

Har ni en fastighet som står inför energioptimerande åtgärder, men inte vet huruvida detta arbete skall gå till och bör planeras.

Kontakta oss då för en energi inventering. Där vi tillsammans med vårt partnernätverk och som besiktningsmän / projektörer utför en kartläggning för ingående byggnads- & installationsdelar som påverkar energiförbrukningen.

Läs mer om våra metoder för att kostnadseffektivt utföra energiutredningar här till höger.

Nyckelord: Energikartläggning, certifierad termograför, energiutredning, energieffektivisering, driftkostnader, energiförluster.

Flygburen energiutredning

Ventilations-anläggningar & klimatskärm

Genom flygburen inventering samlar vi in data som berör energiförbrukningen på en kort tid. Ta gärna del av referensuppdraget nedan.

Kartlägga fukt- & vattenskador

Termografisk & beröringsfri analys

Beröringsfri metod för att kartlägga fukt- & vattenskador i byggnadskonstruktioner. Som tillägg har vi även fuktinstrument för att dokumentera fukthalterna.

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se