Bygg

matning-byggledning

ROT-Entreprenad

Vi utför entreprenadbesiktningar för ROT-entreprenader, vilka avser kontroll på Renoverings-, ombyggnads- & tillbyggnadsarbeten.

Vi dokumenterar & analyserar dem överenskommelser och avtal som ligger i botten för entreprenaden och anpassar därefter besiktningstypen.

Huvudsakligen kontrollerar vi fackområden BYGG, VENTILATION & VA. Innefattas övriga fackområden kan vi via vårt partnernätverk erbjuda en total besiktningslösning.

Nyckelord: Certifierad besiktningsman, snabb rapportering, entreprenadkontroll, ansvarsfördelning, flexibilitet, teknisk-, ekonomisk & juridisk kontroll.

Besiktning ABS09, ABT06, AB04

Entreprenadbesiktning är en bred definition för besiktningstypen, vilken i sin tur kan delas upp i olika besiktningar med avseende på entreprenadens olika skeden.

Kontakta oss i ett tidigt skede för att ta fram en hållbar besiktningsplan för båda parter.

Huvudsakligen kontrollerar vi fackområden BYGG, VENTILATION & VA. Innefattas övriga fackområden kan vi via vårt partnernätverk erbjuda en total besiktningslösning.

Nyckelord: snabb rapportering, entreprenadkontroll, ansvarsfördelning, Certifierad besiktningsman, flexibilitet, teknisk-, ekonomisk & juridisk kontroll.

Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig (KA) är ett begrepp som infördes i plan- & bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- & bygglagen.

HÄR kan du läsa om vilket ansvar som belastar dig som byggherre, som regleras via PBL.

Vi underlättar din roll som byggherre och bygget / åtgärden fortlöper under hållbara förhållanden. HÄR kan du läsa mer om vår roll som kontrollansvarig enligt PBL.

Vi erbjuder även tilläggsuppdrag i samband med uppdrag som kontrollansvariga, dessa återges här till höger.

Nyckelord: Certifierad Kontrollansvarig enligt PBL, kvalitetssäkring, ansvarsfördelning, , flexibilitet, teknisk-, ekonomisk & juridisk kontroll.

Utökad entreprenad-kontroll

Fukt, Energi & Miljö

Via våra övriga tjänsteområden kan vi utöka besiktningens omfattning om förutsättningarna vid besiktningstillfället anger detta.

Utökad omfattning

Kontrollansvarig enligt PBL

Nedan återges ett utdrag för dem tjänster som vi genom tilläggsuppdrag kan erbjuda er som byggherre, i samband med KA-uppdrag.

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se