Bygg

matning-byggledning

Nybyggnad- & ROT Entreprenader

Vi utför entreprenadbesiktningar för Nybyggnad samt ROT-entreprenader, vilka avser kontroll på Renoverings-, ombyggnads- & tillbyggnadsarbeten.

Entreprenadbesiktning är en bred definition för besiktningstypen, vilken i sin tur kan delas upp i olika besiktningar med avseende på entreprenadens olika skeden.

Vi dokumenterar & analyserar dem överenskommelser och avtal som ligger i botten för entreprenaden och anpassar därefter besiktningstypen.

Huvudsakligen kontrollerar vi fackområden BYGG, VVS & EL. Innefattas övriga fackområden kan vi via vårt partnernätverk erbjuda en total besiktningslösning. Kontakta oss i ett tidigt skede för att ta fram en hållbar besiktningsplan för båda parter.

HÄR illustreras ett exempel på flödesschema för entreprenadbesiktning av normerande karaktär.

Nyckelord: Certifierad besiktningsman, snabb rapportering, entreprenadkontroll, ansvarsfördelning, flexibilitet, teknisk-, ekonomisk & juridisk kontroll.

Utökad entreprenadkontroll

Fukt, Energi & Miljö

Via våra övriga tjänsteområden kan vi utöka besiktningens omfattning om förutsättningarna vid besiktningstillfället anger detta.

Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig (KA) är ett begrepp som infördes i plan- & bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- & bygglagen.

HÄR kan du läsa om vilket ansvar som belastar dig som byggherre, som regleras via PBL.

Vi underlättar din roll som byggherre och bygget / åtgärden fortlöper under hållbara förhållanden. HÄR kan du läsa mer om vår roll som kontrollansvarig enligt PBL.

Vi erbjuder även tilläggsuppdrag i samband med uppdrag som kontrollansvariga, dessa återges här till höger.

Nyckelord: Certifierad Kontrollansvarig enligt PBL, kvalitetssäkring, ansvarsfördelning, , flexibilitet, teknisk-, ekonomisk & juridisk kontroll.

Utökad omfattning

Kontrollansvarig enligt PBL

Nedan återges ett utdrag för dem tjänster som vi genom tilläggsuppdrag kan erbjuda er som byggherre, i samband med KA-uppdrag.

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se