Anläggning

Fjärrvärme

Vi utför överflygningar för att dokumentera ert ledningsnät i samband med entreprenadsarbeten och/eller läckage. Vi tillämpar drönarteknik och anpassar sensorer & övrig utrustning efter ledningsnätets omfattning som har för avsikt att dokumenteras / inspekteras.

Vi översänder gärna prisbilder & referensuppdrag.

Nyckelord: Systematiskt arbetssätt, fjärrvärme, flygburen inspektion, termografisk / radiometrisk analys, kostnadseffektivt, anpassad rapportstruktur

Elanläggningar

Genom flygburen inspektion kan vi nå svåråtkomliga komponenter för högspänningsledningar (luftburna). Genom ett systematiskt arbetssätt dokumenterar vi aktuell status och kan över tid lokalisera indikationer till defekter inom anläggningen till följd av ökad ex. värmespridning.

Vi översänder gärna prisbilder & referensuppdrag.

Nyckelord: Systematiskt arbetssätt, flygburen inspektion, termografisk / radiometrisk analys, kostnadseffektivt, anpassad rapportstruktur

Flygburen kontroll

Kräver ingen fysisk beröring

Genom att anpassa sensortypen på drönaren, säkerställer vi att rätt parameter för er anläggning kontrolleras.

Läs gärna mer om våra referensobjekt.

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se