Exempel på tjänster:

 • Fuktskadeutredning
 • Fuktinventering med riskanalys
 • Våtrumskontroll
 • Fuktsäkerhetsansvarig i byggproduktion & projektering
 • Fuktmätning nyproducerad betong
 • Fjärravläsning / dataloggning
 • Konsultation av arbetsberedningar ur fuktsynpunkt

Kontakta oss i samband med:

 • Misstanke om en fukt- eller vattenskada i fastigheten
 • Förvärv eller överlåtelse av fastighet
 • Planering av byggnadsteknisk åtgärd i fastigheten
 • Entreprenadkontroll i samband med nyproduktion
 • Kvalitetssäkring av objekt inom byggservice (ROT-projekt) med avseende på fukt, miljö och hälsa

Du kan räkna med:

 • Systematiskt arbetssätt
 • Projektanpassade lösningar
 • Tydliga resultat
 • Snabb rapportering
 • Fasta priser från 2400:- (SEK)
Kontakta mig för beställningar eller frågor rörande Fukt & Vattenskador!

VICTOR PETERSON
070 398 48 43
vp@diagona.se