Framtiden är mätbart ljus! Diagona tecknar ramavtal med Tyresö kommun.
12/04/2019
Diagona tecknar avtal för statusbesiktningar i Östhammars kommun.
18/04/2019

Vi jobbar på en lösning för bättre struktur och ett bättre klimat mellan parterna i processen för den ekonomiska regleringen av bygg- och anläggningsprojekt.

 

Vi kommer under Kvartal 2-3, 2019 att lansera MVP-versionen av CASAI som är ett system för hantering av regleringsprocessen i bygg- och anläggningsprojekt. Genom många år av praktisk erfarenhet inom området har vi insett att projektägare och entreprenörer upplever den här delen av byggprocessen som svårhanterad.

 

Vi kommer att lösa detta genom att utveckla CASAI – ett användarvänligt verktyg som skapar en brygga mellan ekonomer och branschexperter för att förenkla och klargöra arbetsflödet avseende mängdregleringen.

 

CASAI stödjer entreprenörer och beställare genom att integrera standardavtal, AMA, Mät- och ersättningsreglerna samt genom strukturerad kommunikation mellan beställare, entreprenörer och underentreprenörer. Jämfört med befintliga alternativ som mest baseras på Excel-ark, tillhandahåller CASAI kvalitetssäkring och standardisering anpassad till det specifika projektet.

 

Vi har tagit fram CASAI tillsammans med branschexperter och kunder för att leverera systemets specifika moduler.

 

Läs mer på https://casai.io/