Diagona vinner offentlig upphandling gällande Geodetiska mätningstjänster för Lantmäteriet
08/03/2019
Diagona tecknar avtal för statusbesiktningar i Östhammars kommun.
18/04/2019

Framtiden är mätbart ljus! Diagona tecknar ramavtal med Tyresö kommun.

Vi på Diagona gillar goda nyheter och denna gång ser vi fram emot att få samarbeta med Tyresö kommun.

Ramavtalet tecknas för att uföra konsulttjänster inom mätningsteknik och innefattar projekterings- och gränsmätningar, avvägning, detaljmätning, lägeskontroller, stomnätsmätning och övriga inmätningar och utsättningar.