Diagona tecknar avtal för statusbesiktningar i Östhammars kommun.

Framtiden är mätbart ljus! Diagona tecknar ramavtal med Tyresö kommun.
12/04/2019

Diagona tecknar avtal för statusbesiktningar i Östhammars kommun.

I samråd med Tekniska kontoret kommer Diagona att utföra status- och underhållsbesiktningar för upprättande av underhållsplaner och därefter ge en bedömning av kostnader för underhålls- och förbättringsåtgärder. Uppdraget omfattar skolbyggnader i områdena Alunda och Östhammar.